bamana
bamana

به گزارش پايگاه خبري بهداشت، ايمني و محيط زيست "بامنا"؛

تبيين ايمني و جايگاه گردشگري شهري در پايداري درآمدي در راستاي خروج از ركود درآمد شهري با تأكيد بر كلانشهره

توسعه گردشگري به عنوان يك پديده فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي موجب مي‌ شود كه فرصت كافي براي تبادل فرهنگي اجتماعي و اقتصادي بين گردشگر و جامعه ميزبان به وجود آيد. توسعه گردشگري شهري يكي از اركان توسعه پايدار شهري به شمار مي‌ رود كه در صورت حركت مناسب مي‌ تواند ضمن آباداني،‌ عمراني و پويايي اقتصادي بستر مناسبي براي تعامل فرهنگي و اجتماعي شهروندان ايراني فراهم آورد. با وجود ظرفيت‌هاي بسيار در حوزه گردشگري شهري هنوز اين بخش از گردشگري در كشور از جايگاه مناسبي برخوردار نبوده و نتوانسته است درخور ظرفيت‌ هاي موجود ايفاي نقش كند. گردشگري امروزه از پوياترين فعاليت‌ ها در ايجاد تحول اقتصادي- اجتماعي در گستره جهان بوده كه به طور روزافزون اهميت يافته است ازآنجا كه شهرها به عنوان جذاب ترين فضاها براي گردشگران داراي مراكز مهم اقتصادي، علمي، تفريحي، پزشكي و غيره بوده و افزون بر اين از جاذبه‌ هاي طبيعي و ميراث فرهنگي نيز بهره مند هستند بنابراين براي دستيابي به توسعه پايدار گردشگري شهرها از تمام ابعاد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، زيست محيطي، كالبدي و امنيت و ايمني بايد مورد توجه قرار گيرند. با توجه به نقش نظارتي و اجرايي شهرداري ها در قانون شهرداري اين سازمان مي تواند نقش موثري در جلوگيري از تداخل كاربري هاي ناسازگار شهري با مكان هاي گردشگري داشته و از كاهش كيفيت اين مكان ها در صورت تداخل با اين كاربري ها جلوگيري كرده و باعث جذب بهتر و بيشتر گردشگران و آسايش خاطر آنان از بازديد از مكان هاي گردشگري شوند. هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي جايگاه گردشگري شهري در پايداري درآمدي در راستاي خروج از ركود درآمد شهري با تأكيد بر كلانشهرها با روش توصيفي- تحليلي مي باشد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه شهرداري ها نقش مهمي در معرفي شهرها به عنوان يك جاذبه گردشگري مي تواند داشته باشد و توسعه گردشگري شهري در ايجاد امكانات فرهنگي، مراكز تفريحي، ورزشي، افزايش روابط اجتماعي، مبادلات فرهنگي، تقويت هويت فرهنگي شهر، اصلاح ساختار سني، ايجاد فعاليت‌ هاي خدماتي، تنوع اقتصادي و جلوگيري از ركود اقتصادي شهر نقش مهم را ايفا مي‌ كند.

 

ادامه مطلب


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۱۲:۳۵ ] [ bamana ] [ نظرات (0) ]

به گزارش پايگاه خبري بهداشت، ايمني و محيط زيست "بامنا"؛

چهارمين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست كه بعنوان تنها همايش تخصصي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست توسط دانشكده محيط زيست در تاريخ ۲ خرداد تا ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشكده محيط‌زيست دانشگاه تهران برگزار مي‌شود.اين كنفرانس بين‌المللي بستري مناسب براي افزايش تعامل و همفكري اساتيد، محققان، صاحب نظران، مديران، تصميم گيران، تصميم سازان، كارشناسان و كليه افراد درگير و مسئول در حوزه محيط زيست در راستاي رسيدن به محيط زيست عاري از مشكلات و نهايتا، توسعه پايدار درخور فراهم مي كند.

حوزه‌هاي تحت پوشش: علوم محيط‌ زيست ، بهداشت محيط
برگزاركننده: دانشكده محيط‌ زيست دانشگاه تهران
شهر برگزاري: تهران

اهداف كنفرانس:
-افزايش آگاهي عموم مردم در زمينهٔ محيط‌ زيست و منابع طبيعي
-ارتقاي توسعه و ترويج دانش علوم محيط‌ زيست و منابع طبيعي
-ايجاد بستر مناسب براي هم انديشي و تبادل اطلاعات بين دانشجويان، اساتيد و صنعتگران كشور
-ارتقاي سطح علمي انديشمندان، پژوهشگران و دانشجويان از طريق تبادل‌نظر
-دستيابي به سياست‌ها و راهبردهاي كلان حفظ محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور

 

ادامه مطلب


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۵۸:۵۱ ] [ bamana ] [ نظرات (0) ]

سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق آيروسل(Aerosol): اطفاء حريق آئروسل متراكم، شكلي از سيستم اطفاء حريق مشابه سيستم اطفاء حريق گازي يا سيستم اطفاء حريق شيميايي خشك و مبتني بر ذرات است. اطفاء حريق آئروسل از عاملي براي خاموش كردن آتش استفاده مي‌ كند كه حاوي ذرات جامد بسيار ريز و ماده‌ ي گازي است. ذرات ريز آئروسل متراكم و گاز سيال خروجي توسط يك واكنش گرما زا توليد مي‌ شوند. اين ذرات تا زمان خروج از تجهيز به حالت بخار باقي مي‌مانند. مواد اطفايي آيروسل در درون سيستم متراكم و سردند و به‌صورت ذرات جامد تخليه مي‌شوند.

سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق آيروسل(Aerosol)

برخلاف سيستم اطفاء حريق گازي كه تنها گاز بيرون مي‌دهد و نيز عوامل خاموش‌ كننده‌ ي شيميايي خشك كه ذرات پودر مانندي با ابعاد بزرگ(۲۵ تا ۱۵۰ ميكرومتر) هستند، سيستم اطفاء حريق آئروسل متراكم توسط انجمن حفاظت از حريق آمريكا(NFPA)، به‌عنوان منتشركننده‌ي ذرات بسيار كوچك با ابعاد كمتر از ۱۰ ميكرومتر معرفي مي‌شوند. ذرات جامد آيروسل داراي ابعاد جرمي بسيار كوچك‌تري نسبت به عوامل خاموش‌كننده‌ي شيميايي هستند، مدت بيشتري در هوا معلق مي‌مانند و در منطقه‌ي تحت محافظت، پسماند كمتري از خود به‌ جاي مي‌گذارند. درحالي‌ كه سيستم اطفاي حريق شيميايي خشك بايد مستقيماً به سمت شعله هدف‌گيري شوند، آئروسل‌هاي متراكم، عوامل اطفاي حريق احاطه‌ كننده‌اي هستند و ازاين‌رو صرف‌ نظر از محل و ارتفاع آتش مي‌توانند مؤثر باشند. سيستم اطفاء حريق شيماييِ تر، مانند مواد داخل خاموش‌كننده‌هاي كف، بايد مانند سيستم اطفاء حريق شيميايي خشك مستقيماً به سمت آتش پاشيده شوند. عامل آئروسل مي‌تواند بوسيله‌ عمل مكانيكي، الكتريكي يا تركيبي از عمل الكترومكانيكي به سمت هدف پرتاب شود.

مكانيسم ابتدايي سيستم هاي اعلام و اطفا حريق آئروسل متراكم با استفاده از واكنش‌ هاي شيميايي با راديكال‌ هاي آزاد شعله، و درنتيجه جلوگيري از فرايند سوختن آتش، چهارمين مؤلفه‌ي چهارضلعي آتش را نشانه مي‌ رود. بطور مثال، ذرات آئروسل متراكم شامل كربنات پتاسيم(K2CO3) است كه از تجزيه‌ ي گرمايي تركيب جامدي به شكل آئروسل به دست مي‌آيد كه شامل نيترات پتاسيم است كه نقش اكسيدكنندگي دارد. هنگامي كه ذرات آئروسل آتش را فرا مي‌گيرند و با آن تماس پيدا مي‌كنند، اين ذرات گرماي آتش را به‌عنوان انرژي دريافت مي‌كنند، تجزيه مي‌شوند و مقدار زيادي راديكال پتاسيم (K+) (يون‌هايي با الكترون منفرد) آزاد مي‌كنند. راديكال‌ هاي پتاسيم با راديكال‌هاي آزاد هيدروكسيد(OH+)، هيدروژن(H+ ) و اكسيژن(O+) كه به ادامه‌ ي فرايند سوختن كمك مي‌كنند پيوند ايجاد كرده و مولكول‌هاي بي‌ضرري مانند هيدروكسيد پتاسيم (KOH) و آب (H2O) توليد مي‌كنند.

عوامل آئروسل متراكم، مكانيسم اطفاء حريق ثانويه‌ اي نيز دارند كه سه مؤلفه‌ي ديگر چهارضلعي آتش را تحت تأثير قرار مي‌دهد. آئروسل با فراگرفتن آتش با ابري غليظ از ذرات ريزي كه ابعاد جرمي كمتر از ۱ تا ۲ ميكرومتر دارند آن را سرد مي‌كنند. اگرچه سطح مقطع هر ذره بسيار كوچك است، تعداد زيادِ ذراتي كه شعله‌هاي آتش را محاصره كرده و به آن نفوذ مي‌كنند، سطح مقطع به‌قدر كفايت بزرگي را براي جذب گرماي شعله‌هاي آتش فراهم مي‌آورد. بر روي سطح ذرات، بازتركيب راديكال‌هاي آتش كه به‌عنوان انرژي در واكنش شركت مي‌كنند جذب مي‌شوند:

 

ادامه مطلب


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۵۸:۰۷ ] [ bamana ] [ نظرات (0) ]

موسسه استاندارد بريتانيا BSI استاندارد BS 9999: 2017″ ايمني حريق در طراحي، مديريت و استفاده ساختمان‌ها آئين كار” را بازنگري نمود.
هدف اوليه اين استاندارد حصول اطمينان از اين نكته است كه معيارهاي قابل‌ قبول تأمين جاني افراد مي‌تواند در حوادث حريق ساختمان‌ها قابل‌ دستيابي باشد.

به گزارش ماهنامه مهندسي حفاظت از حريق، استاندارد بازنگري شده، با هدف تأمين تدابير و روش‌هاي صحيح حفاظتي براي سلامت شاغلين و آتش‌نشانان، توصيه‌ ها و راهنمايي‌ هايي بمنظور برقراري تمهيدات لازم جهت كنترل و كاهش اثرات حريق، از جمله دود و ساير محصولات حريق‌ هاي جديد فراهم مي‌ نمايد.

در مجله حريق مي خوانيد:

اين استاندارد بازنگري شده در طراحي ساختمان‌هاي جديد و توسعه و نيز در جابجايي، توسعه و تغيير مصالح مورداستفاده در ساختمان‌هاي موجود كاربرد دارد. اين استاندارد مورداستفاده معماران، مديران ساختمان‌ها، مهندسان ايمني حريق، ارزيابان ريسك حريق، كاركنان كنترل ساختمان، كاركنان آتش‌نشاني و امداد، نصابان كاشف‌هاي حريق و دود، نصابان سيستم‌هاي اطفاي حريق آبي و بازرسين نقشه‌هاي سيستم‌هاي اعلام و اطفاء و بازرسي بمنظور ارائه گواهينامه مي‌باشد.

 

ادامه مطلب


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۵۶:۵۲ ] [ bamana ] [ نظرات (0) ]

لينك بيلدينگ طبيعي چيست؟ ممكن است سوال بسياري از مديران و وبمستران باشد. لينك بيلدينگ ايجاد لينك سازي در وب سايت هاي ديگر است. اين كار به جهت بهبود سئو انجام مي شود. ممكن است شما قصد افزايش رتبه يك كلمه كليدي در يك جستجوگر را داشته باشيد. پس از بهينه سازي سايت و توليد محتواي دقيق و با كيفيت، بايد به سراغ لينك بيلدينگ برويد. پس دليل استفاده از لينك بيلدينگ را بهمراه مفهوم آن متوجه شديم. متاسفانه در گذشته خريد بك لينك ها بسيار مُد بود و همچنين جستجوگرهايي مثل گوگل قوانين خاصي براي اين موضوع در نظر نگرفته بودند و سوء استفاده هاي بسيار زيادي در اين قضيه صورت گرفت و بسياري فقط با خريد بك لينك به نتايج مفيدي در سئو دست پيدا كردند. چندي از اين قضيه نگذشت كه گوگل قوانين سخت گيري براي اين نوع لينك سازي در نظر گرفت و كساني كه اين نوع لينك سازي را ادامه دادند در گوگل پنالتي شدند و تمام زحماتشان به هدر رفت.

دليل استفاده از لينك بيلدينگ طبيعي

از نظر ما گوگل متوجه اين موضوع مي شود و بهتر است از روش هاي طبيعي لينك سازي هاي خود را انجام دهيد. لينك سازي طبيعي در بهينه سازي سايت كمك بسزايي مي كند و مي تواند رشد فراواني در بالا آمدن يك كلمه كليدي در جستجوگرها داشته باشد. از اين پس دقت داشته باشيد كه محتواي شما توسط خزنده هاي گوگل بررسي مي شود و نياز است حتما محتواي شما مفيد و توليدي باشد و داراي كلمات كليدي و لينك سازي هاي داخلي باشد. در اين صورت شما روش هاي طبيعي را دنبال مي كنيد و سايت شما توسط گوگل پنالتي نمي شود.

 

ادامه مطلب


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۵۶:۲۱ ] [ bamana ] [ نظرات (0) ]

دكوراسيون مغازه فست فود : امروزه موضوع دكوراسيون داخلي با همه ي گستردگي و پيچيدگي هاي خود بسيار زياد مورد توجه مشاغل مختلف و از آن مهمتر مشتريان آنها قرار گرفته است. همه انسان ها دوست دارند در محيط زندگي، كار و تفريح خود از زيبايي و آرامش و هارموني و تناسب در فضا لذت ببرند. مبحث دكوراسيون داخلي در رستوران ها و فست فودها نيز يكي از حساس ترين مباحث دكوراسيون مغازه است زيرا كه به طور كلي خوردن غذا و لذتي كه از خوردن آن در انسان پديد مي آيد قبل از آنكه به معناي تغذيه صِرف غذا باشد، بيشتر براي آن ها جنبه ي تفريحي سرگرمي و جذابيت آن  را دارد.

دكوراسيون مغازه فست فود و يا دكوراسيون داخلي كافه يا رستوران بيش از طراحي، در موضوع انتخاب رنگ و نورپردازي مناسب داراي اهميت بسيار مي باشد. انتخاب رنگ مناسب در نورپردازي ها و مبلمان و تزئينات دكور، ارتباط  مستقيمي با حس طعم غذا و كم و زياد شدن ميل به غذا خوردن در مشتريان آن ها دارد. به عنوان مثال انتخاب نمودن رنگ سبز براي نورپردازي فست فود در قسمت روي ميز غذاي مشتري، باعث ميشود كه رنگ غذا تغيير نموده و منجر به دلزدگي و بي ميلي به خوردن آن شود.

 

ادامه مطلب


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۵۵:۲۶ ] [ bamana ] [ نظرات (0) ]

مراسم عروسي در باغ: بعضي از عروس و دامادها علاقه زيادي دارند كه مراسم عروسي خود را در باغ ها ي تشريفات مجالس برگزار كنند. اما برخي تالار عروسي را مي پسندند. علت علاقه آن ها به برگزاري مراسم در باغ شايد به امكانات متعددي كه باغ عروسي در اختيار عروس و داماد ها قرار مي دهد، برگردد.

در اينجا به برخي از امكانات مراسم عروسي در باغ اشاره خواهيم نمود.

يزرگي و وسعت باغ

باغ عروسي به نسبت تالار وسعت بيشتري دارند. به همين دليل ميهمانان در باغ راحت تر رفت و آمد مي كنند. وسعت بيشتر باغ هاي عروسي باعث راحت تر شدن رقص و پايكوبي مي شود. جايگاه عروس و داماد بين مهمانان بوده و به تمامي جشن ديد دارند. در باغ، مهمان ها مي توانند در هر قسمتي كه راحت تر باشند، بنشينند. بنابراين به صورت فشرده و در كنار هم نخواهند بود. به اين ترتيب جشن خلوت تر به نظر مي رسد و به خوبي از ميهمانان پذيرايي مي شود.

تزئينات كمتر مراسم عروسي در باغ

در باغ هم وسايل تزئيني متنوعي مورد استفاده قرار مي گيرد كه فضا را زيباتر مي كند. در حالي كه حساسيتي كه در تالار عروسي وجود دارند،در باغ وجود ندارند. البته در باغ هاي تشريفات عروسي چراغاني كردن، نصب ريسه، گل آرايي و نورپردازي همانند تالار عروسي صورت مي پذيرد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۵۴:۳۰ ] [ bamana ] [ نظرات (0) ]

دانلود آهنگ جديد مهدي يراحي به نام چه چيزا شنيدم

Download New Music By Mehdi Yarrahi Called Che Chiza Shenidam

دانلود آهنگ مهدي يراحي به نام چه چيزا شنيدم با بالاترين كيفيت ۳۲۰ و ۱۲۸

به همراه جديد چه چيزا شنيدم مهدي يراحي

آهنگ : مهدي يراحي , تنظيم و ميكس و مستر : هومن نامداري

دانلود فول آلبوم مهدي يراحي با بالاترين كيفيت ۳۲۰ و ۱۲۸ در

براي دانلود آهنگ مهدي يراحي به نام چه چيزا شنيدم به ادامه مطلب مراجعه كنيد…

مهدي يراحي - چه جيزا شنيدم

(متولد ۲۳ آبان ۱۳۶۰ در اهواز) خواننده، آهنگساز، تنظيم كننده و نوازنده پيانو، كيبورد و گيتار ايراني است. قطعه نفس با صداي مهدي يراحي كه براي فيلم سينمايي نفس ساخته نرگس آبيار خوانده شد در كمتر از دو روز بعد از پخش ۳ ميليون بار دانلود و شنيده شد. موزيك جديد او به نام چه چيزا شنيدم يك موزيك عاشقانه غمگين مي باشد!

 

دانلود آهنگ مهدي يراحي به نام چه چيزا شنيدم

 

متن آهنگ جديد چه چيزا شنيدم مهدي يراحي

چه چيزا شنيدم از اين آدما از اينا كه ميگن به تو راه نيست
به من گفته بودن تو چاهي ولي آخه جاي دريا تو چاه نيست
چه چيزا شنيدم از اين آدما از اينا كه از كينه ي من پرن
از اينا كه هرجا دورغي بگن كنارش به اسمت قسم ميخورن
چه چيزا شنيدم از آدما از اينا كه اسم تو رو ميبرن
از اينا كه با بردن آبروت واسه اسمشون آبرو ميخرن
واسه اسمشون آبرو ميخرن
♫♫♫♫♫♫
گمون ميكنم راهمون راست نيست گمون ميكنم حقمون باطل
بگو ما قراره چقدر كج بريم كه برگردي بالا سر قافله
تو بالاترين ناجي عالمي واسه مردمي كه فقط باختن
تو تعبيرت اين نيست ايني كه هست نگاه كن چه چيزا ازت ساختن
چه چيزا شنيدم از آدما از اينا كه اسم تو رو ميبرن
از اينا كه با بردن آبروت واسه اسمشون آبرو ميخرن
واسه اسمشون آبرو ميخرن


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۵۳:۴۶ ] [ bamana ] [ نظرات (0) ]

ساندويچ پانل ديواري دو رو نايلون

ساندويچ پانل ديواري دورو نايلون جهت استفاده در كف سردخانه ها توليد ميشود بنحوي كه بجاي پوشش دورو ورق فلزي از نايلون استفاده شده و پس از نصب در كف سردخانه با بتون روي آن پوشش ميشود . اين عمل باعث در ساندويچ پانل ديواري دو رو نايلون ، باعث كاهش انتقال دما از كف سالن سردخانه شده و مزيت آن نسبت به ساير ساندويچ پانلها قيمت بسيار مناسب و وزن سبك آن ميباشد(ليست قيمت ساندويچ پانل). ساندويچ پانل دورو نايلون علاوه بر كف سردخانه ها ميتوان در سقفهاي كاذب و ديوار ساختمان ها جهت ايجاد يك عايق صوتي و حرارتي مناسب استفاده كرد.

ساندويچ پانل ديواري دو رو نايلون

ساندويچ پانل ديواري دو رو نايلون

مدل ها : دو رو نايلون صاف

ضخامت : ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۲٫۵ و ۱۵ سانتيمتر

عرض : ثابت ۱۶/۱ متر (۲ سانتيمتر اورلپ) مفيد ۱۴/۱ متر

طول : ۱ الي ۱۲ متر بدلخواه مشتري

 

ادامه مطلب


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۵۳:۰۴ ] [ bamana ] [ نظرات (0) ]

ساندويچ پانل ديواري اتاق هاي تميز

ساندويچ پانل ديواري اتاق هاي تميز از جنس ورق مصرفي از نوع آلوزينگ بضخامت ۷/۰ ميليمتر پيش رنگ شده وارداتي محصول كشور كره جنوبي كه با ضخامت هاي ۴ الي ۱۵ سانت بعرض ۱۱۶ سانت و طول ۱ الي ۱۳ متر توليد ميشود. سطح ورق به دليل صاف و بدون شيار بودن امكان تجمع ميكروب و باكتري ها ، گرد و غبار بر روي آن را به حداقل ميرساند و مناسب جهت استفاده در اماكن بيمارستان ها ، كارخانجات توليد دارو ، واكسن ، تجهيزات پزشكي و مواد غذايي ميباشد.

۱) ساندويچ پانل ماموت به دليل استفاده از عايق پلي اورتان بسيار سبك و در مقايسه با ديوار آجري ۴۰ برابر سبك و در عين حال به دليل ساختار مولكولي پلي اورتان در برابر بارهاي فشاري و ضربه اي بسيار مقاوم ميباشد.
۲) ساندويچ پانل ماموت به دليل استفاده از ورق آلوزينگ پيش رنگ شده با ۲۵ ميكرون رنگ پلي استر كوره اي از رو و ۷ ميكرون از داخل در برابر شرايط محيطي مانند رطوبت ، خوردگي و … بسيار مقاوم است.
۳) غير قابل اشتغال بودن نيز دغدغه اغلب خريداران محترم ساندويچ پانل ماموت ميباشد .كه شركت اقدام به توليد ساندويچ پانل با فوم غير قابل اشتغال PIR نموده است .

۴) يكي ديگر از مسايل مهم و مور نياز در برخي پروژه ها مانند لوله گزاري جهت سيم برق ، پروفيل جهت استحكام و مقاومت ساندويچ پانل است كه شركت ماموت با داشتن امكانات و دستگاههاي روز اروپا قابليت توليد اين محصول را دارد.
۵) از ديگر مزيت هاي ساندويچ پانل ديواري ماموت سرعت عمل مناسب بسيار بالا جهت نصب ميباشد طوري كه يك اكيپ ۴ نفره توانايي نصب ۳۰۰ الي ۴۰۰ متر مربع در يك روز را دارند.

 

ادامه مطلب


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۵۳:۱۰ ] [ bamana ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 95
دیروز : 30
افراد آنلاین : 1
همه : 34581
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب